Høretekniske hjælpemidler - forstærker lyd fra tv, telefon mm.

Du kan få hjælpemidler, som kan kobles til dit høreapparat for at forstærke lyd og evt. kombinere med vibrationer. ​​Eksempler på høretekniske hjælpemidler er teleslynge, forstærkertelefon, særlig ringeklokke og vibratorvækkeur. 
Hvis du har behov høretekniske hjælpemidler, tilbyder Kommunikationscentret vurdering, afprøvning og hjælp til eventuel ansøgning om at få bevilget et hjælpemiddel. 

Bevilling af høretekniske hjælpe​​​midler gives efter en særlig procedure:

  1. Dit behov for høretekniske hjælpemidler afdækkes, og hjælpemidlet afprøves så vidt muligt på Kommunikationscentret eller i dit hjem.
  2. Eventuel ansøgning om hjælpemidlet skrives af hørekonsulenten sammen med dig og sendes til din kommune.
  3. Kommunen behandler ansøgningen og tager stilling til eventuel bevilling.
  4. Hvis hjælpemidlet bevilges, sørger kommunen for, at hjælpemidlet installeres hos dig.

Værd at vide​​

  • Din bopælskommune ejer hjælpemidlet.
  • Du har ansvar for den almindelige vedligeholdelse.
  • Din kommune sørger for eventuel reparation.
  • Hjælpemidlet skal returneres til kommunen efter endt brug.


Redaktør