​​​

Menière - få hjælp til at håndtere sygdommen

​Menières sygdom karakteriseres ved svimmelhed, hørenedsættelse, tinnitus og trykfornemmelse i mellemøret.

Symptomer ved Menière

Symptomerne kommer anfaldsvis og skyldes sandsynligvis et overtryk i det indre øres to forskellige væsker. Overtrykket får membranen mellem de to væsker til at briste, hvorved de blandes og påvirker høre- og balanceorganet. Nogle menièreramte oplever kun svage anfald, andre kraftige, langvarige anfald, der kan være svært invaliderende.

Undervisning

Kommunikationscentret underviser i strategier til at håndtere sygdommen, så du lever bedst muligt med Menière.

Undervisningen kan indeholde:

  • Afdækning af de problemer, der følger med Menières sygdom

  • Information/viden om Menière og om mulighed for behandling

  • Støtte til at integrere ny viden i dagligdagen

  • Eventuel instrumentel behandling med eksempelvis høreapparat

  • Information om det årlige regionale Menièrekursus samt eventuel visitation til dette.


Brian får lyd på

Brian fik Menières sygdom for ti år siden, hvorefter han langsomt mistede hørelsen. Han har fået hjælp til mange ting på Kommunikationscentret, og nu skal han have tændt for lyden på sit andet øre. 


 


 

 

 

Redaktør