​​

IT-hjælpemidler til at afhjælpe synsvanskeligheder

​​IT-hjælpemidler kan give dig adgang til masser af informationer og kommunikation. Det kræver dog en indsats at lære hjælpemidlerne at kende for at få det optimale udbytte.

Hvis du har synsvanskeligheder, kan du få forskellige hjælpemidler til bl.a. din pc og mobiltelefon. 

Taleprogrammer

Det kan fx være programmer, som oplæser tekst vha. syntetisk tale. Der findes også software, der gør talt sprog forståeligt for en computer eller mobiltelefon. Talen omsættes til tekst i et tekstdokument, en email e.l. 

Forstørrelsesprogrammer

Forstørrelsesprogrammer giver forskellige indstillingsmuligheder mht. forstørrelse og visuelle effekter til visning af skærmbillede, tekst og markører. Du kan forstørre et helt skærmbillede eller dele af det. 

Skannerpenne og -systemer

Skannerpenne er beregnet til mindre tekststykker og kræver et vist syn til at placere dem rigtigt. De kan transformere trykt tekst til elektronisk tekst og tale. En anden mulighed er stationære skannersystemer, der både skanner og oplæser tekst med indbyggede stemmer.


Redaktør