Optiske hjælpemidler

​Hvis dine synsvanskeligheder ikke kan afhjælpes tilstrækkeligt af vores specialoptikere, vil du få hjælp af en synskonsulent. 

​Sammen med Kommunikationscentrets synskonsulent finder du frem til, hvilke optiske hjælpemidler, du kan få gavn af.​​

Optikunderstøttende hjælpemidler omfatter:

  • særlig læsebelysning

  • læseplade

  • bord 

  • CCTV (et apparat, som forstørrer det, du vil se, og viser det på en skærm. Kan bruges, når du læser, skriver, ser billeder, klipper negle mm.)


Hvad siger loven?
​Det er en forudsætning for støtte til briller og kontaktlinser efter servicelovens § 112, at ansøgeren har en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse, eller et varigt synshandicap med en synsstyrke på 6/18 eller derunder.​

 

 

 

 

 

 

Redaktør