Optikunderstøttende hjælpemidler - hvis briller eller kontaktlinser ikke er nok

​Hvis dine synsvanskeligheder ikke kan afhjælpes tilstrækkeligt af vores specialoptikere, vil du få hjælp af en synskonsulent. 

​Hvis dine synsvanskeligheder ikke kan afhjælpes tilstrækkeligt af specialfremstillede briller eller kontaktlinser, findes der forskellige optikunderstøttende hjælpemidler, som du kan afprøve på Kommunikationscentret. Sammen med en synskonsulent finder du frem til, hvilke hjælpemidler, der virker for dig.​​

Optikunderstøttende hjælpemidler omfatter:

  • særlig læsebelysning

  • læseplade

  • bord 

  • CCTV (et apparat, som forstørrer det, du vil se, og viser det på en skærm. Kan bruges, når du læser, skriver, ser billeder, klipper negle mm.)


Synskonsulent demonstrerer, hvordan et CCTV kan forstørre materiale, så det passer præcis til borgerens behov for forstørrelse, kontrast og lys.

Ny læseteknik

Med en alvorlig synsnedsættelse er det ikke længere muligt at læse hurtigt og skimme en tekst som før. Du må læse teksten ord for ord og bryde længere ord op i stavelser. Denne opbrydning går uundgåeligt ud over indholdsforståelsen. Men hvis du tidligere har haft en god læsefunktion, skal du ikke starte forfra med læseindlæring. Du kan få hjælp til at lære en ny læseteknik for at kunne mestre læsning med indholdsforståelse.

Hvis du har nedsat skarpsyn og/eller huller i synsfeltet, har du brug for en særlig læseteknik. Excentrisk fixation betyder, at du skal kigge ”ved siden af” det, du læser, og bruge en anden del af nethinden. Det er både svært og uvant. Derfor kræver det undervisning og støtte at lære at anvende sin synsrest bedst muligt sammen med tekniske/optiske hjælpemidler. Hvis der er tale om en progredierende øjensygdom, vil der blive behov for opfølgning og justering i takt med at synet forringes.  

 

 

 

 

Redaktør