Optikunderstøttende hjælpemidler - hvis briller eller kontaktlinser ikke er nok

​Hvis dine synsvanskeligheder ikke kan afhjælpes tilstrækkeligt af vores specialoptikere, vil du få hjælp af en synskonsulent. 

​Hvis dine synsvanskeligheder ikke kan afhjælpes tilstrækkeligt af specialfremstillede briller eller kontaktlinser, findes der forskellige optikunderstøttende hjælpemidler, som du kan afprøve på Kommunikationscentret. Sammen med en synskonsulent finder du frem til, hvilke hjælpemidler, der virker for dig.​​

Optikunderstøttende hjælpemidler omfatter:

  • særlig læsebelysning

  • læseplade

  • bord 

  • CCTV (et apparat, som forstørrer det, du vil se, og viser det på en skærm. Kan bruges, når du læser, skriver, ser billeder, klipper negle mm.)


Hvad siger loven?

​For at få støtte til optikunderstøttende hjælpemidler er det en forudsætning, at ansøgeren har en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse, eller et varigt synshandicap med en synsstyrke på 6/18 eller derunder.​

 

 

 

 

 

Redaktør