ALS/MND - kommunikation og IT

​ALS og MND er neurologiske sygdomme, som gradvist giver nedsat muskelkraft. På Kommunikationscentret kan du få undervisning i at styrke din kommunikation og hjælp til fortsat at benytte det it-udstyr, som du er vant til. 

Hverdagen med ALS

ALS (Amyotrofisk lateral sklerose) er en Motor Neuron Sygdom (MND). Det betyder, at de nerveceller, der kontrollerer musklerne, degenererer. ALS giver udfordringer i hverdagen, da sygdommen kan påvirke bevægelse, tale, vejrtrækning og synkefunktion. På Kommunikationscentret kan du få taleundervisning, og du kan lære at bruge it-udstyr og hjælpemidler.  

Undervisning

Vi underviser i tale- og vejrtrækningsteknikker, og vi kan præsentere dig for teknologiske løsninger og relevante kommunikationshjælpemidler. Løsningerne finder vi i samarbejde med dig og din kommune.     

Undervisningen tager udgangspunkt i din specifikke situation. Har du udfordringer med at tale, synke eller trække vejret, kan vi tilbyde  undervisning i mange forskellige metoder og teknikker. 

Undervisning i tale-, synke- og vejtrækningsteknikker kan:

• Hjælpe dig med at forbedre din udtale

• Træne svækket muskulatur

​• Øge din opmærksomhed på synkefunktionen 

• Øge din opmærksomhed på talerespirationen 

• Inddrage kommunikationshjælpemidler (IKT), hvis det er relevant 

Teknologiske løsninger

Kommunikationscentret kan også hjælpe dig med fortsat at benytte det it-udstyr, som du er vant til at bruge. Vi tilbyder at tilpasse dit eget udstyr eller finde alternativer, som matcher dine behov. 
 
Vores IKT-konsulenter, som er specialister i teknologiske løsninger, kan præsentere dig for en række hjælpemidler, som kan støtte din brug af it, efterhånden som muskelsvækkelsen giver udfordringer. Det kan fx være et tastatur, der forhindrer utilsigtede tryk, en mus/trackball med let klikfunktion og styring, skærmtastatur, øjenstyring og andre tilkoblinger. 

Undervisning i teknologiske løsninger kan: 

• Informere dig om dine muligheder for fortsat at benytte it 

• Finde relevante teknologiske hjælpemidler efter dine behov 

• Støtte din brug af it og mobiltelefoni


Undervisning i kommunikationshjælpemidler 

Du kan også få undervisning i kommunikationshjælpemidler (IKT), som kan understøtte dine relevante kommunikative behov. Det er en god idé, at du lærer et nyt hjælpemiddel at kende i god tid. Det kan kræve kræfter og tålmodighed, og det er vigtigt at få erfaring med betjeningen, inden udstyret bliver nødvendigt. Relevante hjælpemidler kan fx være en tablet, øjenstyringsudstyr, en stemmeforstærker eller en tale-/skrivemaskine (læser det op, som du skriver). 

Du kan få hjælp til at: 

• Understøtte din kommunikation gennem hele forløbet

• Give dig viden om muligheder, efterhånden som dine behov ændrer sig 

• Forberede dig på at benytte nye hjælpemidler. 

Målet er, at du løbende præsenteres for udstyr, der er relevant for dig og dine pårørende. Gennem forløbet anvendes mere og mere avanceret udstyr, og undervisningen skal forberede dig på at betjene udstyret. 

Tryghed og motivation

Uanset hvilken form for undervisning, du har behov for, tager vi udgangspunkt i dine ønsker, ressourcer, styrker og motivation. Kommunikationscentret lægger vægt på, at du føler dig tryg og motiveret i dit undervisningsforløb. I forbindelse med tilrettelæggelsen kan det være relevant for dig og dine pårørende at overveje: 
 
• Hvilke styrker kan du og underviseren tage udgangspunkt i?
• Hvilke interesser kan du og underviseren tage udgangspunkt i?
• Hvad skal underviseren vide om dig?
• Hvor meget tid kan du afsætte til at arbejde med hjælpemidler og teknikker hjemme evt. med pårørende?

Samarbejde med dit netværk

Det kan være udfordrende at lære at benytte nye hjælpemidler og teknikker. Kommunikationscentret ønsker at inddrage dit netværk, så de kan støtte dig i processen. Vi kan give information og instruktion til pårørende, hjælpere og personale. Vi ønsker at samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter, rehabiliteringssteder og frem for alt dine nærmeste pårørende. 
 
 
 
Redaktør