Cerebral parese - afhjælp vanskeligheder med teknologiske løsninger

​På Kommunikationscentret kan du afprøve kommunikationshjælpemidler og kommunikationsteknologi. Lær derefter at bruge de løsninger, der bedst understøtter din kommunikation.  

Hverdagen med Cerebral parese

Cerebral Parese er en medfødt skade i hjernen, der giver konstant forhøjet muskelspænding og ufrivillige bevægelser. Ud over de spastiske lammelser kan der være fysiske og kognitive vanskeligheder i meget varierende grad. Der kan også være problemer med talen eller hørelsen. Oplever du udfordringer med kommunikation i din hverdag, kan du få undervisning på Kommunikationscentret. 

Undervisning på Kommunikationscentret

På Kommunikationscentret møder vi dig dér, hvor du er. Det betyder, at vi målretter undervisningen efter dine styrker og behov. Vi kan præsentere dig for teknologiske løsninger og relevante kommunikationshjælpemidler. 

Teknologiske løsninger

Vi kan tilpasse din egen computer, så du kan betjene den så let som muligt. Vi kan også hjælpe dig med at finde alternativer, som matcher dine behov og ønsker. Der findes forskellige hjælpemidler, som kan støtte din brug af it. Det kan fx være specialtilpassede tastaturer, mus/trackball, enkeltkontakter, skærmtastatur og andre tilkoblinger. 

Kommunikationshjælpemidler (IKT-hjælpemidler)

Du kan også få undervisning i kommunikationshjælpemidler, som kan understøtte dine kommunikative behov. Relevante hjælpemidler kan fx være stemmeforstærker, tablet eller computer, evt. med øjenstyring.     
 
Målet er, at du præsenteres for hjælpemidler, der er relevante for dig og dine pårørende, og at du lærer at benytte dem i hverdagen. 

Tryghed og motivation

Uanset hvilken form for undervisning, du har behov for, tager vi udgangspunkt i dine ønsker og styrker. Kommunikationscentret lægger vægt på, at du føler dig tryg og motiveret i dit undervisningsforløb. I forbindelse med tilrettelæggelsen kan det være relevant for dig og dine pårørende at overveje: 

• Hvilke styrker kan du og underviseren tage udgangspunkt i?

• Hvilke interesser kan du og underviseren tage udgangspunkt i?

• Hvad skal underviseren vide om dig?

• Hvor meget tid kan du afsætte til at arbejde med hjælpemidler og teknikker hjemme evt. med pårørende?

Samarbejde med dit netværk

Det kan være udfordrende at lære at benytte et nyt hjælpemiddel. Kommunikationscentret ønsker at inddrage dine nærmeste relationer, så de kan støtte dig i brugen af hjælpemidlet og teknikkerne. Vi kan give information og instruktion til pårørende, hjælpere og personale. Vi samarbejder gerne med fysioterapeuter, ergoterapeuter, rehabiliteringssteder og frem for alt dine nærmeste pårørende. 


Redaktør