​​​

Total laryngectomi - lær at danne lyd efter operationen

Lige efter operationen er du umiddelbart ikke i stand til at tale. Stemmen er væk, men efter undervisning på Kommunikationscentret, vil du igen kunne danne lyd.

Tilbud om samtale med en logopæd

Almindeligvis indlægges du dagen før operationen, hvor de sidste undersøgelser gennemføres. Når du har talt med en læge og sygeplejerske om operationen, vil hospitalet tilbyde dig og dine pårørende en samtale med en logopæd (talepædagog) fra et kommunikationscenter.​

Logopæden vil fortælle om de konsekvenser operationen får for din fremtidige kommunikation og dine muligheder for at få en ”ny stemme”. Der vil desuden blive lejlighed til at tale om, hvordan man bedst klarer sig i tiden lige efter operationen.

Mange oplever, at det giver tryghed at have mødt logopæden inden operationen. Du får indblik i de kommunikationsmuligheder og hjælpemidler, som du vil kunne få gavn af. Logopæden søger din kommune om at bevillige et undervisningsforløb, så du kan lære at tale igen.

Kommunikationsundervisning

Undervisning hos Kommunikationscentrets logopæd skal medvirke til, at du hurtigst muligt kommer til at leve omtrent som før. Hospitalslægen vurderer efter operationen, hvornår det er forsvarligt at begynde undervisningen. Logopæden tilrettelægger et individuelt forløb med udgangspunkt i dine muligheder og behov. Der arbejdes med lyddannelse, artikulation, taletempo samt håndtering og renholdelse af stomaet. Du får også mulighed for at afprøve plastre, flaps og andre hjælpemidler.

Nogle total laryngectomerede får spændinger i hals, nakke og skuldre, som kan påvirke kommunikationen. Når det er tilfældet, kan vi på Kommunikationscentret kombinere undervisning med fysioterapi.

Den pårørendes situation

Det kan være overvældende at være pårørende til en total laryngectomeret. Du er uforberedt på den situation, du ​pludselig befinder dig i. Ud over at håndtere sorgen og den ændrede hverdag, bliver du som pårørende stillet over for mange nye opgaver. Gråd og latter kan ikke længere høres hos den total laryngectomerede, og du er derfor nødt til at tolke kropssproget.

Du skal finde balancen mellem at opmuntre, give støtte og stille krav. I en tid er du mellemled til familie og venner, som kan blive usikre på, hvordan de skal forholde sig i den svære situation. Det kan ofte hjælpe at fortælle åbent, hvilken støtte I ønsker fra jeres omgivelser.

Som nærmeste pårørende bliver du inviteret til at deltage en enkelt gang i undervisningen på Kommunikationscentret. I det omfang I har behov for det, taler vi om, hvordan I nærmer jer den hverdag, I havde sammen før operationen. Det er dog vigtigt at huske, at det er den total laryngectomerede selv, der har ansvaret for træningen.

Ja-nej spørgsmål

Det er svært at kommunikere lige efter operationen, fordi man kun kan få skriftlige svar eller skal mundaflæse den opererede. Det kan lette kommunikationen at stille spørgsmål, der kan besvares med ja eller nej.


Redaktør