LSVT-metoden - styrker stemmen og hverdagskommunikationen

​Parkinsons sygdom leder ofte til talevanskeligheder. Det skyldes flere ting: en fremadskridende forringelse af lukkefunktionen i stemmen, tab af stemmestyrke og nedsatte bevægelser i taleorganerne. Desuden svækkes evnen til at vurdere sin egen fysiske adfærd.  ​

På Kommunikationscentret benytter vi den evidensbaserede metode, Lee Silverman Voice Treatment (LSVT). Metoden fokuserer på ét element i talen, nemlig styrke. Vi arbejder intensivt med simple stemmeøvelser og et højt antal gentagelser. Formålet er at forbedre borgerens stemmestyrke og evne til at vurdere sin egen tale. 

Det er dokumenteret, at undervisningen kan give forbedret stemmestyrke, forbedring af stemmens lukkefunktion, dybere vejrtrækning, større grad af kæbeåbning og forbedret artikulation. I effektmålinger af LSVT-metoden opnår 90 % forbedret tale efter et forløb. Talestyrken er ved en 2-årig opfølgningssamtale fortsat signifikant bedre hos LSVT-gruppen end i placebogruppen.

For at sikre effekten følges LSVT-protokollen, som er velundersøgt. Individuel undervisning gives intensivt med 4 lektioner af en times varighed i 4 uger. Der er fokus på, at den stemmestyrke, som opnås i undervisningen, kan overføres til almindelig hverdagskommunikation. Der tilbydes en opfølgende samtale 6 måneder efter forløbet. 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktør