LSVT-metoden

Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) er en metode til at styrke din stemme og hverdagskommunikation

​Parkinsons sygdom medfører ofte talevanskeligheder. Det skyldes flere ting: en fremadskridende forringelse af lukkefunktionen i stemmen, tab af stemmestyrke og nedsatte bevægelser i taleorganerne. Nogle gange svækkes evnen til at vurdere egen fysiske adfærd.  ​

På Kommunikationscentret benytter vi den evidensbaserede metode, Lee Silverman Voice Treatment (LSVT). Metoden fokuserer på ét element i talen, nemlig styrke. Vi arbejder intensivt med simple stemmeøvelser og et højt antal gentagelser. Formålet er at forbedre din stemmestyrke og evne til at vurdere sin egen tale. 

Det er dokumenteret, at undervisningen kan give forbedret stemmestyrke, forbedring af stemmens lukkefunktion, dybere vejrtrækning, større grad af kæbeåbning og forbedret artikulation. I effektmålinger af LSVT-metoden opnår 90 procent forbedret tale efter et forløb. Talestyrken er ved en 2-årig opfølgningssamtale fortsat signifikant bedre hos LSVT-gruppen end i placebogruppen.

For at sikre effekten følges LSVT-protokollen, som er velundersøgt. Individuel undervisning gives intensivt med 4 lektioner af en times varighed i 4 uger. Der er fokus på, at den stemmestyrke, som opnås i undervisningen, kan overføres til almindelig hverdagskommunikation. Der tilbydes en opfølgende samtale 6 måneder efter forløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktør