Billede af deltagere og undervisere på stammehold

​​Undervisningen kan foregå individuelt eller på små hold. 

Stammen og løbsk tale - styrk din tale gennem undervisning

Stammen og løbsk tale er to forskellige forstyrrelser i den flydende tale, men kan undertiden optræde hos den samme person.​ ​​Årsagerne kan ikke afklares entydigt, men både genetiske, neurologiske, psykiske og sociale forhold kan spille ind.

Stammen 

Stammen er, når talen ikke er flydende. Selvom du ved præcist, hvad du vil sige, bliver talen afbrudt af ufrivillige gentagelser, forlængelser eller blokeringer af lyde. Din stammen kan være ledsaget af ufrivillige bevægelser i ansigtet eller kroppen.  

Stammen kan være skjult, hvis du undgår "stammeord" og i stedet bruger omskrivninger eller springer ord over. Du holder dig måske tilbage eller undgår bestemte situationer, fx telefonsamtaler eller at have øjenkontakt.

Både skjult og ikke skjult stammen kan påvirke din livssituation og have alvorlige psykiske følger som skam, mindreværd eller angst.

Giv slip på din angst for at stamme

Kommunikati​onscentret tilrettelægger et forløb med udgangspunkt i dine personlige ressourcer og behov. Undervisningen kan foregå individuelt eller i en gruppe. Gennem forløbet vil du komme til at arbejde med nogle af nedenstående metoder:

 • identifikation af og teknik til at reducere stammen
 • afspænding, vejrtrækning og taletempo
 • bevidstgørelse og bearbejdning af tanker og følelser knyttet til stammen
 • bevidstgørelse og bearbejdning af den kommunikative adfærd knyttet til stammen .


Formål med forløbet kan være: 

 • at stamme på en mere flydende måde 
 • at opnå indsigt i din stammen 
 • at reducere taleangst, så du kan sige, hvad du vil, når du vil 
 • at få energi og spontanitet i din tale 
 • at udvikle accept af stammen som et grundlæggende vilkår. 

 

Løbsk tale 

Har du løbsk tale, er dit taletempo højt og din udtale utydelig. Det kan skyldes, at du udelader endelser, stavelser eller trækker stavelser sammen. Du kan have problemer med at formulere dine tanker klart, fordi det er svært at strukturere det, du vil sige. Du kan også have svært ved at lytte og koncentrere dig om den røde tråd i samtalen. Måske er du ikke selv opmærksom på problemet.

Få hjælp til at tale mere forståeligt 

Løbsk tale kan ikke fjernes, men dine vanskeligheder kan lettes gennem undervisning individuelt eller i en gruppe. På Kommunikationscentret kan du, afhængigt af dine ressourcer og behov, komme til at arbejde med nogle af nedenstående metoder:

 
 • Identifikation af din måde at tale på
 • Afspænding og vejrtrækning
 • Bevidstgørelse af taletempo og artikulation
 • Bevidstgørelse og håndtering af tanker og følelser knyttet til løbsk tale
 • Bevidstgørelse og bearbejdning af den kommunikative adfærd knyttet til løbsk tale 

 

Formål med forløbet kan være:

 • At nedsætte dit taletempo 
 • At tydeliggøre din sprogrytme 
 • At strukturere dine sætninger 
 • At forbedre din udtale 
 • At aflæse, om du bliver forstået


 

Redaktør