Stammen og løbsk tale

​​Stammen og løbsk tale er to forskellige forstyrrelser i den flydende tale, men kan undertiden optræde hos den samme person.​

Stammehold

​​

Stammen 
Stammen er, når talen ikke er flydende. Selvom du ved præcist, hvad du vil sige, bliver talen afbrudt af ufrivillige gentagelser, forlængelser eller blokeringer af lyde. 
 
Stammen kan også være skjult og give sig udslag i angst, sorg, skræk, mindreværd, skyld eller andet. Du holder dig måske tilbage eller undgår bestemte situationer, fx telefonsamtaler eller at have øjenkontakt. 

Årsagen til stammen kan ikke afklares entydigt, men både neurologiske, psykiske og sociale forhold kan spille ind. 

Styrk din tale gennem undervisning 
Kommunikationscentrets undervisning tager udgangspunkt i dine specifikke ressourcer og behov og foregår individuelt eller i en gruppe. Vi arbejder med alle aspekter af din stammen – det kan være følelser, tanker, krop, kommunikation og adfærd. 

Formålet med undervisningen er: 

• at lære at stamme på en mere flydende måde 
• at opnå indsigt i din stammen 
• at reducere taleangst, så du kan sige, hvad du vil, når du vil 
• at få energi og spontanitet i din tale 
• at udvikle accept af stammen som et grundlæggende vilkår 

Løbsk tale 
Løbsk tale er, når talen er hurtig, uregelmæssig og utydelig. 

Løbsk tale kan medføre, at du: 

• mangler evnen til at strukturere det, du vil sige 
• nemt mister den røde tråd i samtalen 
• har svært ved at lytte og koncentrere dig 
• ikke nødvendigvis selv er påvirket af taleproblemet 
 
Få hjælp til at tale mere forståeligt 
Løbsk tale kan ikke fjernes, men dine vanskeligheder kan lettes gennem individuel undervisning. 

På Kommunikationscentret kan du lære: 

• at nedsætte dit taletempo 
• at tydeliggøre din sprogrytme 
• at strukturere dine sætninger 
• at forbedre din udtale 

Specialister i taleproblematikker 
Kommunikationscentrets taleteam består primært af logopæder, som er specialister i at undersøge og behandle stamme- og talevanskeligheder. Teamet har tilknyttet fysioterapeuter og psykologer, som involveres efter behov. 

Vi arbejder alle helhedsorienteret med fokus på både krop, tale og psyke. 
 
 
 
Redaktør