Stammen og løbsk tale - styrk din tale gennem undervisning

Stammen og løbsk tale er to forskellige forstyrrelser i den flydende tale, men kan undertiden optræde hos den samme person.​ ​​Årsagerne kan ikke afklares entydigt, men både genetiske, neurologiske, psykiske og sociale forhold kan spille ind.
Stammehold

​​

Stammen 

Stammen er, når talen ikke er flydende. Selvom du ved præcist, hvad du vil sige, bliver talen afbrudt af ufrivillige gentagelser, forlængelser eller blokeringer af lyde. 
 
Stammen kan også være skjult, hvis du undgår "stammeord" og i stedet bruger omskrivninger eller springer ord over. Det kan være, at du undgår situationer, hvor du vurderer, at der er risiko for at stamme.
 
Både åben og skjult stammen kan påvirke din livssituation og have alvorlige psykiske følger. Du oplever måske skam, mindreværd eller angst.

Styrk din tale gennem undervisning 

Kommunikationscentrets undervisning kan foregå individuelt eller i en gruppe. Afhængigt af dine specifikke ressourcer og behov vil du komme til at arbejde med nogle af nedenstående områder:
 
 • Identifikation af og teknik til at reducere stammen
 • Afspænding, vejrtrækning og taletempo
 • Bevidstgørelse og bearbejdning af tanker og føleleser knyttet til stammen
 • Bevidstgørelse og bearbejdning af den kommunikative adfærd knyttet til stammen 


​På Kommunikationscentret kan du lære: 

 • At stamme på en mere flydende måde 
 • At opnå indsigt i din stammen 
 • At reducere taleangst, så du kan sige, hvad du vil, når du vil 
 • At få energi og spontanitet i din tale 
 • At udvikle accept af stammen som et grundlæggende vilkår 

 

Løbsk tale 

Har du løbsk tale, er dit taletempo højt og din udtale utydelig. Det kan skyldes, at du udelader endelser, stavelser eller trækker stavelser sammen. Du kan have problemer med at formulere dine tanker klart, fordi det er svært at strukturere det, du vil sige. Du kan også have svært ved at lytte og koncentrere dig om den røde tråd i samtalen. Måske er du ikke selv opmærksom på problemet.

Få hjælp til at tale mere forståeligt 

Løbsk tale kan ikke fjernes, men dine vanskeligheder kan lettes gennem undervisning individuelt eller i en gruppe. Afhængigt af dine specifikke ressourcer og behov vil du komme til at arbejde med nogle af nedenstående områder:
 
 • Identifikation af din måde at tale på
 • Afspænding og vejrtrækning
 • Taletempo og artikulation
 • Bevidstgørelse og håndtering af tanker og føleleser knyttet til løbsk tale
 • Bevidstgørelse og bearbejdning af den kommunikative adfærd knyttet til løbsk tale 

 

På Kommunikationscentret kan du lære:

 • At nedsætte dit taletempo 
 • At tydeliggøre din sprogrytme 
 • At strukturere dine sætninger 
 • At forbedre din udtale 


 
Redaktør