​​

Mundhuleopererede - lær at tale forståeligt igen

Cancer i mundhulen behandles ofte med operation og strålebehandling af tunge, læber, gane, kæbe eller mundgulv. Indgrebet kan påvirke mundens forhold og din artikulation. Kommunikationscentret tilbyder individuel undervisning, hvor du lærer at tale forståeligt igen. 

​​Individuel undervisning 

Når du er blevet udskrevet fra hospitalet, kan du få udredt dine specifikke vanskeligheder på Kommunikationscentret. På baggrund af udredningen kan vi planlægge et individuelt undervisningsforløb, som vi ansøger din kommune om at bevilge.
 

Støtte i at kommunikere 

Du vil blive modtaget af en logopæd – en specialist i talevanskeligheder. Logopæden har indsigt i mundens anatomi og kan give dig den optimale støtte i at kommunikere efter behandlingen. Logopæden arbejder i et tværfagligt team sammen med en fysioterapeut og en psykolog. 

Lær at tale forståeligt igen 

De fleste mundhuleopererede kommer efter en logopædisk indsats til at tale forståeligt igen. Sammen med logopæden træner du udtale og lærer, hvordan du danner forskellige lyde. 

Vi kan også arbejde med mundstimulering og normalisering af synkefunktionen for at forbedre din følesans og tungemotorik. Afhængigt af din situation, kan du have behov for alternative kommunikationshjælpemidler, som kan afprøves på Kommunikationscentret. 

Pårørende inviteres til at være med 

Din nærmeste pårørende inviteres til at deltage i undervisningen 1-2 gange. Målet er at hjælpe din pårørende med at støtte dig bedst muligt i hverdagen og derved lette jeres kommunikation.

Redaktør