Organiseringen hos 3Kløveren

​På nedenstående organisationsdiagram kan du se vores opbygning, samt læse hvad vi gør for at skabe én institution på trods af vores fysiske afstand.

Organisation og møder

3Kløveren er delt i to afdelinger, der er beliggende med ca. 50 km afstand i mellem, men det er ønsket, at vi trods det, ser os selv som én institution. 

Det har betydning for den måde, vi har valgt at organisere os på, og vi har derfor både råd og udvalg, der er lokale, samt råd og udvalg, der er unikke for den enkelte afdeling.

Det er vores holdning, at møder er gode og nødvendige, når man arbejder med udvikling. Det gælder både i arbejdet med  børnene, og i bestræbelserne på at sikre 3Kløveren som en god arbejdsplads i udvikling.

Til nogle af mødetyperne vælger vi at sidde sammen, fordi det at være i samme rum gør noget ved kommunikationen.
Den store afstand, der er i hverdagen, er med til at besværliggøre det at mødes, og vi har derfor anskaffet en videokonference. Det betyder, at vi nu kan sidde i mødelokalerne på de to afdelinger og alligevel holde møde med hinanden.

Man skal ikke mødes for at møde, men det er nu alligevel møder, som vi mener, er med til at styrke vores organisation både på fagligt og organisatorisk niveau, og som det derfor har værdi, at vi holder på tværs.

Redaktør