Sådan har vi organiseret os hos 3Kløveren

​Organisationsdiagrammet viser, hvordan 3Kløveren er opbygget som organisation. Derudover kan du læse om, hvad vi gør for at sikre, at 3Kløverens to afdelinger er én institution på trods af den fysiske afstand på 50 km melle​m afdelingerne.

Én institution

På trods af afstanden på ca. 50 km. mellem vores to afdelinger, er det vores ønske, at alle i organisationen opfatter sig som en del af 3Kløveren.

Det har betydning for den måde, vi har valgt at organisere os på, og vi har derfor både råd og udvalg, der er lokale, samt råd og udvalg, som går på tværs af de to afdelinger. I de lokale råd og udvalg tages der beslutninger, som har med den enkelte afdeling at gøre, mens der tages større beslutninger for hele organisationen i vores MED- og Fagligt Udvalg. Vi tilstræber på den måde, at alle dele af organisationen arbejder efter samme principper og understøtter vores kerneopgave med den fleksibilitet, der kræves i en organisation som vores.

Det er vores holdning, at møder er gode og nødvendige, når man arbejder med udvikling. Det gælder både i arbejdet med børnene, og i bestræbelserne på at sikre, at 3Kløveren er en god arbejdsplads i udvikling.
Til nogle møder vælger vi at sidde sammen, da dét at sidde i samme rum gør noget ved kreativiteten og kommunikationen, mens vi andre gange bruger teams, som giver mulighed for, at man kan holde møde med hinanden – trods den lange distance mellem afdelingerne.

Udover udvalg og råd, som samler organisationen, sørger vi også for at tænke som én institution, når det gælder det pædagogiske arbejde. Vi har en række fælles traditioner i løbet af året, ligesom vi sørger for at børnene også mødes til aktiviteter på tværs af de to afdelinger.

Her kan du læse om vores fælles sociale arrangementer.​Redaktør