Traditioner på 3Kløveren

​På 3Kløveren mener vi, at det er vigtigt at holde gode traditioner i hævd.

Vi har både traditioner i teams/huse på de to afdelinger og fælles for hele 3Kløveren.​

Traditionerne & Begivenheder:
De er med til at sætte årets gang og konkretisere det for børnene, men det er også en mulighed for at være sammen på en lidt anderledes måde, som i stor udstrækning også skaber naturlige rammer for, at børnene får mulighed for – i et trygt miljø – at øve sig i at være sammen på anderledes måder.


3Kløveren følger derfor årets højtider og traditioner, men har også egne traditioner.
Traditioner skaber fællesskab og tilbagevendende begivenheder, og de er med til at give erfaring, genkendelighed og glæde. For vores børn og unge er deltagelse i arrangementer af social karakter ligeledes med til at træne dem i at være sammen med hinanden, og der skabes mulighed for at stifte nye bekendtskaber også på tværs af afdelingerne, ligesom der ligger en høj grad af social træning i det at være sammen med andre børn og voksne.

​Foruden at fejre de højtider, som følger kalenderåret, ligger der på de 2 afdelinger også andre traditioner.
På Åbjerggård holdes i juni måned Åbjerggårds fødselsdag. Til denne fest inviteres Marguerittens børn og personale, og vi spiser, danser og fester sammen. Om efteråret afholder Margueritten en efterårshyggedag, hvor Åbjerggårds børn og personale inviteres. På denne efterårshyggedag udforskes naturen, og maden fra den medbragte madkurv nydes.

I september måned holdes der fra 2015 både på Åbjerggård og Margueritten en bedsteforældre/ pårørende eftermiddag. Tanken med denne eftermiddag er, at de pårørende, som har nogle særlige relationer til barnet, kommer og er sammen med barnet og andre pårørende til kaffe og kage. Denne eftermiddag er der ligeledes mulighed for at lave en aktivitet sammen med barnet. Eftermiddagen giver mulighed for, at de pårørende får talt sammen på tværs, ligesom det også er tanken, at de pårørende bliver trygge ved at komme på institutionen.