Hverdagsteknologi med indbyggede hjælpefunktioner

​Der findes efterhånden mange standardprodukter på markedet, som ikke er udviklet som hjælpemidler, men som har indbyggede hjælpefunktioner.

Kommunikationscentret følger med på dette område, som er meget relevant for mennesker med handicap. Det giver nye muligheder for at afhjælpe læse-stave-vanskeligheder, kognitive vanskeligheder som følge af ADHD og sclerose, syns- og taleproblemer samt evt. også hørevanskeligheder.  

Der er gode muligheder for at kompensere for hukommelse, struktur, ordblindhed, syn og orientering med fx smartphones, tablets og computere. Det kræver dog  ofte grundig instruktion og undervisning at lære at bruge dem funktionerne. 

Smartphones, tablets og computere har en meget enkel adgang til billige eller gratis hjælpeprogrammer. Det er nemt at teste applikationerne via gratisversioner, som ofte er en lettere udgave af den egentlige applikation. 

Forskellen mellem produkterne ligger i detaljerne, og de er vigtige for os. Hvordan fungerer oplæsningen? Hvor tilgængelige er noterne? Kan der kobles billeder på kontaktpersonerne? Hvordan vises gps-funktionen? Hvor er påmindelsesfunktionen placeret? Hvor stor kan forstørrelsen blive? (iPad’ens størrelse gør den fx velegnet til at kompensere for synsnedsættelser). 

Der er forskelle i brugerfladerne, som kan være afgørende. Det kan også være, at borgeren er vant til at navigere i ét styresystem frem for et andet. 

Kommunikationscentret søger om de hjælpemidler, vi vurderer den enkelte borger har brug for. Vi indstiller således også til standardprodukter med indbyggede kompenserende funktioner. Standardprodukterne er væsentlig billigere end de traditionelle hjælpemidler og kan muligvis endda spare støttetimer, da borgeren, med den rigtige instruktion, i højere grad vil kunne klare sig selv. 

Hvis standardproduktet bevilges som et forbrugsgode, kan der typisk følge programmer og instruktion/undervisning med. 

Den individuelle vurdering er naturligvis fortsat vigtig, og langt fra alle vil have gavn af en smartphone. Den kan virke overvældende på nogle borgere, som måske bedre vil kunne bruge en Handifon.
Redaktør