Ekkolokalisering - en metode til at orientere sig uden brug af synet

Udvikling af undervisningsmateriale om ekkolokalisering
Måske har du hørt om ekkolokalisering i forbindelse med delfiner og flagermus, der navigerer ved hjælp af reflekteret lyd. Mennesker med synsnedsættelse kan også have gavn af at bruge ekkolokalisering som orienteringsmetode f.eks. ved at lave kliklyde med tungen. Forskning viser bl.a. at reflekteret lyd kan bruges som redskab til at danne et indre billede af ens omgivelser. Med øvelse kan man lære at bedømme objekternes afstand, retning – og endda former og materiale.

I samarbejde med IBOS* deltager Kommunikationscentret i et Erasmus+ projekt om ekkolokalisering. Ekkolokalisering er en orienteringsmetode, hvor en borger med synsnedsættelse gennem lyd og lydens refleksion fra omgivelserne kan danne mentale billeder af omgivelserne. 

Formålet med projektet er at indsamle viden og udveksle erfaringer om, hvordan man som mobility-instruktør kan arbejde med ekkolokalisering i undervisningen af blinde og svagtseende. Udover de danske deltagere deltager 12 synsprofessionelle fra Polen og Litauen i projektet. Lone Dyekjær (KC) og Gitte Thranum Haldbæk (IBOS) har i løbet af det seneste år stået for tilrettelæggelse og undervisning i tre kursusforløb for synsprofessionelle* fra Litauen og Polen. 

Lone og Gitte, der begge har mange års erfaring med O&M* undervisning af målgruppen, har udviklet undervisningsmaterialet i forbindelse med projektet. Materialet skal danne grund for en systematisering af undervisningen i ekkolokalisering. Erfaringer viser, at brugen af ekkolokalisering i undervisningen ofte er sporadisk og ikke bygget op omkring systematik og progression. I forbindelse med projektet er der blevet udviklet et kompendium med teori og generel viden på området samt et curriculum (katalog) af øvelser i ekkolokalisering i forskellige omgivelser og med indbygget progression. I løbet af projektperioden har projektdeltagerne haft mulighed for at afprøve teori og øvelser i praksis. Erfaringerne fra kursusforløbene har været vigtige for systematiseringen af metoden.

At blinde og svagtseende orienterer sig ved brug af ekkolokalisering, er ikke noget nyt. Men som resultat af Erasmus+ projektet kan man fremover arbejde mere målrettet med at udbrede metoden og dens anvendelsesmuligheder. Ekkolokalisering kan dog sjældent stå alene, men kan være et rigtig godt supplement til rækken af værktøjer, som blinde og svagtseende kan bruge til at navigere og øge muligheden for deltagelse i samfundet. Fordelen ved ekkolokalisering er, at det ikke kræver andet end én selv. Der skal ikke investeres i udstyr og man kan træne derhjemme og i ens faktiske omgivelser, hvilket gør at metoden hurtigt kan omsættes til dagligdagen.  

*Instituttet for Blinde og Svagtseende

* Der arbejder med rehabilitering og som Orientering & Mobility instruktører

* Orientering & Mobility

Artiklen er baseret på interview med projektdeltager fra Kommunikationscentret Lone DyekjærRedaktør