Døvbleven - tag ordet, selvom du mister hørelsen

Selvom man har mistet hørelsen helt eller næsten helt, er der mange muligheder for at kommunikere. På Kommunikationscentret kan du og dine pårørende få hjælp til alternativ kommunikation, som gør det muligt for jer at forsætte dialogen.

Som døvbleven har du dit talesprog i behold, men kan med fordel støtte det med tegn og mundaflæsning. Med støttetegn og mundaflæsning kan du både kommunikere med normalthørende og en del mennesker, der er født døve.

Hvis du har mistet hørelsen, er det i familien, I virkelig mærker udfordringerne. Derfor er det en fordel for både for dig og din familie, hvis I sammen får undervisning i alternativ kommunikation.

Du har måske oplevet, at det er anstrengende at være sammen med andre mennesker og at føre en samtale selv på tomandshånd, men sådan behøver det ikke være.

At miste sin hørelse i svær grad er en meget alvorlig situation, hvor en hurtig og effektiv indsats er påkrævet. Den rette indsats skal forhindre, at  du trækker dig tilbage i en tilstand af isolation. Kommunikationen med omgivelserne er en væsentlig forudsætning for kunne deltage i samfundet. Det kræver en stor indsats af både dig og dine omgivelser at overvinde udfordringerne.

På Kommunikationscentret tilbyder vi undervisning, der kan sætte dig i stand til fortsat at kommunikere med din omverden på trods af dine hørevanskeligheder.

Hvis du har fået en Cochlear Implant operation, kan du få hjælp til at genoptræne evnen til at høre hverdagslyde og sproglige kontraster.

Du og dine nærmeste pårørende kan få undervisning i tegnstøttet kommunikation (visuel støtte til talesproget).

Derudover har vi en række forskellige høretekniske hjælpemidler, som du kan have gavn af i din hverdag.

 

 Hvad vil det sige at være døvbleven?

At være døvbleven betyder, at man er født hørende eller med nedsat hørelse, dvs. man er opvokset med et talesprog. Senere i livet mister man hørelsen, måske pga. en sygdom, ulykke, støjskade eller arvelige anlæg. Man skal have hjælp til at forstå, hvad andre siger til én.

Døvblevne betegner den gruppe af mennesker, der har mistet så stor en del af deres hørelse, at et høreapparat ikke er tilstrækkeligt. Kun ganske få er totalt døvblevne. De fleste døvblevne har en lille hørerest, som giver en smule lydopfattelse, men ikke nok til, at man kan opfange og forstå ord.

Talesproget er fortsat i behold hos den døvblevne, men man skal have hjælp til at forstå, hvad andre siger til én. Det kan ske via en tolk, som enten med et skrivetolkeanlæg eller ved tegn med hænderne kan synliggøre, hvad der bliver sagt. Dette kaldes at visualisere talen via tegnstøttet kommunikation.

Der er forskel på døves tegnsprog og tegnstøttet kommunikation. Hvor tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen grammatik, er tegnstøttet kommunikation en måde at understøtte det danske sprog, man har lært, mens man kunne høre.

​Der findes mellem 1.500 og 2.000 helt døvblevne i Danmark. Dertil kommer ca. 6.-7.000 svært hørehæmmede.

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktør