Døvbleven - tag ordet selvom du mister hørelsen

Selvom man har mistet hørelsen helt eller næsten helt, er der mange alternative muligheder for at kommunikere. På Kommunikationscentret kan du og dine pårørende få hjælp til alternativ kommunikation, som gør det muligt for dig og Jer at forsætte et almindeligt liv.

​Årsagerne til, at hørelsen forsvinder helt eller næsten helt, er mange, lige fra arveligt betinget høretab til ulykker. Ligesom mange andre, der er svært hørehæmmede og døvblevne, kender du måske ikke årsagen til dit høretab. Svært hørehæmmede og døvblevne beholder talesproget, men støtter det med tegn og mundaflæsning. Med støttetegn og mundaflæsning kan man både kommunikere med normalthørende og en del mennesker, der er født døve.

Når en person mister hørelsen, er det først og fremmest familien, der får udfordringer med kommunikationen. Derfor er det en fordel for både dig og din familie, hvis I får undervisning i alternativ kommunikation. Du har måske oplevet, at det er anstrengende at være sammen med andre mennesker, eller at føre en samtale selv på tomandshånd, men sådan behøver det ikke være.

At miste sin hørelse i svær grad er en meget alvorlig situation, hvor en hurtigt og effektiv indsats er hårdt påkrævet for, at den døvblevne ikke kommer til at leve i en tilstand af isolation i forhold til sit tidligere liv. Kommunikationen med omgivelserne er en væsentlig forudsætning for samfundsdeltagelse, hvilket kan være en udfordring i sammenhænge, hvor de fleste andre er hørende. I disse sammenhænge skal både den enkelt og omgivelserne gøre en indsats for at overvinde kommunikationsudfordringerne.

På Kommunikationscentret tilbyder vi dig og dine pårørende de fornødne kurser, der kan sætte dig i stand til fortsat at kommunikere med din omverden på trods af dine hørevanskeligheder.  Efter en Cochlear Implant operation kan du få hjælp til at genoptræne evnen til at høre hverdagslyde og sproglige kontraster. Du og dine nærmeste pårørende kan få undervisning i tegnstøttet kommunikation (visuel støtte til talesproget) og derudover har vi en række forskellige høretekniske hjælpemidler, som du kan have gavn af i din hverdag.

 

 

 

 

Redaktør