Multipel Sclerose - hvis du har tale-, stemme- eller synsvanskeligheder

Nogle mennesker med Multipel Sclerose oplever tale-, stemme- eller synsvanskeligheder og kan have gavn af et undervisningsforløb på Kommunikationscentret. 

Tale- og stemmevanskeligheder

Hvis du har problemer med at tale, kan det skyldes åndenød eller udtrætning af stemmen som følge af nedsat energiniveau. På Kommunikationscentret undersøger vi dine specifikke behov og planlægger et undervisningsforløb med henblik på at styrke din tale. 

Undervisningen kan: 

  • præcisere og tydeliggøre din artikulation 

  • vedligeholde eller øge din stemmestyrke

  • forbedre din gennemslagskraft i samtaler

  • inddrage kommunikationshjælpemidler, hvis det er relevant

  • øge din opmærksomhed på talerespirationen.

Hvis det er relevant, benytter vi den evidensbaserede metode Lee Silverman Voice Treatment (LSVT). Vi arbejder intensivt med simple stemmeøvelser og et højt antal gentagelser. Formålet er at forbedre din stemmestyrke og evne til at vurdere egen tale. ​

Synsvanskeligheder

Sclerose kan medføre synsnervebetændelse pga. plakdannelse i synsnerven. Mens betændelsen er i udbrud, ser du uskarpt og får måske smerter bag øjnene. Farver og kontraster bliver mindre tydelige, og du kan blive mere lysfølsom. Måske mangler dit perifere synsfelt eller hele synet i en periode, eller måske opfatter du en mat plet midt i synsfeltet. Symptomerne kan forsvinde, når betændelsen er overstået, men hvis der er dannet arvæv i nervefibrene, kan vanskelighederne forsætte. 

På Kommunikationscentret kan du få hjælp til at udnytte dit syn bedst muligt og reducere generne via hjælpemidler og undervisning. Du kan afprøve forskellige former for optik, fx filterbriller eller lupglas samt andre hjælpemidler. Samtidig støtter vi dig i den proces, det er at finde ud af at leve med en synsnedsættelse. 

Læs mere om, hvordan du kan lære at håndtere hverdagen, selvom det kniber med synet. 

Andre vanskeligheder, fx motoriske

Da Sclerose også kan medføre andre udfordringer, både fysiske og kognitive, kigger vi på din samlede situation og inddrager andre specialister, hvis det er relevant. 

Ved motoriske vanskeligheder kan Kommunikationscentrets IKT-konsulenter hjælpe, hvis du har svært at betjene computer, tablet eller telefon. Du kan lære at benytte udstyrets indbyggede tilgængelighedsfunktioner, men kan også afprøve ekstraudstyr som fx en særlig mus, som letter museklik og styringen af musen. Eller en trykfølsom pen til at betjene din tablet. Mulighederne er mange, og på Kommunikationscentret kan vi finde ud af, præcis hvad der passer til dig. Redaktør