Sudden deafness

Sudden deafness er pludseligt opstået ensidigt høretab, som ofte ledsages af tinnitus.

Nogle mennesker oplever at miste hørelsen på mindre end tre døgn. Heldigvis forsvinder hørelsen oftest kun på det ene øre, og nogle gange kommer hørelsen igen helt af sig selv. Men under alle omstændigheder er det en angstprovokerende oplevelse, som ofte ledsages af tinnitus og svimmelhedssymptomer.

Sudden deafness giver udfordringer med at kommunikere, især i støjende omgivelser. Når man kun kan høre på det ene høre, bliver det også svært at retningsbestemme lyde. 

Et forløb på Kommunikationscentret

Hos vores hørekonsulenter kan du få hjælp til at håndtere følgerne af sudden deafness. Et forløb kan blandt andet bestå af rådgivende samtaler, kommunikationsstrategier, afprøvning af høretekniske hjælpemidler og andre tiltag, der kan afhjælpe høretabet og mindske generne ved tinnitus mm. 

Om sudden deafness

  • I Danmark registreres mellem 225 og 1350 nye tilfælde pr. år. 
  • I ca. to tredjedele af tilfældene kan der ikke fastslås en udløsende årsag til det pludselige høretab. 
  • Mulige årsager kan være virus, infektion i øret, indtag af medicin, der skader hørelsen, mikroblodprop, brist af membran i det indre øre eller begyndende Ménière sygdom
  • Mellem 30 og 65 % får hørelsen igen. 
  • En øre-næse-halslæge har mulighed for at starte behandling med et steroid-produkt, som skal påbegyndes max. 72 timer efter høretabet opdages, og som hjælper nogle til at få hørelsen igen. Derfor er det vigtigt at kontakte sin læge, akutmodtagelsen eller en øre-næsehalslæge så hurtigt som muligt.Redaktør