Tinnitus - lær at leve med støjen i hovedet

​Tinnitus er et almindeligt følgesymptom til hørenedsættelse, men kan også opstå alene. Hvis du har tinnitus, er det vigtigt, at du bliver undersøgt af en praktiserende øre-næse-halslæge for at udelukke, at tinnitus er et symptom på sygdom i øret. Det kræver ingen henvisning. ​​​

Tinnitus skyldes oftest et fejlagtigt nervesignal, der opstår et sted i høresystemet. Denne defekt gør, at der bli​ver sendt et fejlsignal afsted til hjernen. Signalet tolkes som lyd, fx brummen, hylen, hvislen eller ringen i hjernens hørecenter. Du kan ikke blive ”behandlet” for tinnitus i traditionel forstand, men kan arbejde med at få hjernen til at behandl​​​e dette fejlsignal på en mere hensigtsmæssig måde.​

Lær at leve med støje​​n i hovedet

Der findes teknikker til at "snyde" hjernen, så den ikke fokuserer på støjen. Det er en god idé at: 

 • gøre noget, som optager dine tanker

 • ​tale med andre om din tilstand

 • undgå at isolere dig

 • høre musik eller naturlyde (fx lydstimulering om natten)

 • hvile dig regelmæssigt

 • forsøge at undgå stress

Hjælp til at begrænse g​​​enerne

Kommunikationscentret tilbyder rådgivende  samtaler om tinnitus. Formålet med samtalerne er at give dig forståelse for hvad, der har betydning for lydopfattelsen, og hvad der eventuelt kan forværre din opfattelse af ​problemerne. Gennem individuelle samtaler lærer du, hvordan du kan finde resurser til at håndtere situationen. Samtalerne kan indeholde emner som: 

 • Afdækning af de problemer, der følger med tinnitus

 • Gennemgang af din hørelse og evt. høretab

 • Undervisning i hjernens funktioner i relation til oplevelsen af tinnitus

 • Teknikker til at fokusere på noget andet end støjen

 • Eventuel instrumentel behandling i form af høreapparat eller lydstimulator​​​​​​

 

Netdoktor.dk kan du se en video, hvor en af Kommunikationscentrets hørekonsulenter forklarer, hvad man kan gøre ved tinnitus.

 Hvad kan man gøre ved tinnitus?

 

 

 

 

 

Redaktør