Stemmevanskeligheder - lær at passe på din stemme

​Er din stemme hæs? Føles det som om du har en klump i halsen? Bliver du træt i stemmen? Svigter stemmen? Lær at bruge stemmen hensigtsmæssigt på Kommunikationscentret. 

​Stemmevanskeligheder kan vise sig som hæshed, stemmetræthed, ømhed omkring struben, klumpfornemmelse i halsen, rømmetrang, stemmesvigt eller vedvarende hoste.

Nogle gange opstår generne som følge af forkølelse eller overbelastning af stemmen. Hvis generne ikke forsvinder af sig selv i løbet af nogle uger, bør du henvende dig til en øre-næse-halslæge. Du kan tale med lægen om stemmeundervisning som en mulig løsning.

Årsager til stemmevanskeligheder kan være:

 • overbelastning eller forkert brug af stemmen
 • ødemer, knuder eller polypper på stemmelæberne
 • stemmebåndslammelse
 • fysiske traumer
 • psykiske årsager

Styrk din stemme gennem undervisning

I mange tilfælde kan stemmevanskeligheder afhjælpes gennem undervisning. Formålet med Kommunikationscentrets undervisning er at:

 • forebygge evt. operation 
 • fjerne stemmeknuder og ødemer 
 • genoptræne muskulatur 
 • fjerne stemmetræthed, rømmetrang, klumpfornemmelse i halsen og ømhed omkring struben 
 • opnå en mere tydelig og klangfuld stemme 
 • give tillid til at stemmen fungerer 

Individuel undervisning eller hold 

Vi starter med at undersøge dine stemmevanskeligheder for at finde frem til, hvilken type undervisning, du vil have gavn af. Undervisningen kan foregå individuelt eller på hold og kan bestå af afspænding og optræning af stemmen. Øvelserne bliver tilpasset dine specifikke vanskeligheder og muligheder. Du kan blive vejledt om stemmebrug i arbejdssituationer og generelt. 

Instruktion i stemmeøvelser 

I undervisningen vil der indgå stemmeøvelser og oftest også krops- og åndedrætsøvelser. Underviseren demonstrerer og vejleder dig i at udføre øvelserne hjemme. Således får du et redskab til at optimere stemmens funktion. Stemmeøvelserne optages, så du kan tage dem med hjem som instruktion. 


Redaktør