Stemmevanskeligheder - lær at passe på din stemme

​Er din stemme hæs? Føles det som om du har en klump i halsen? Bliver du træt i stemmen? Svigter stemmen? Lær at bruge stemmen hensigtsmæssigt på Kommunikationscentret. 

​Kommunikationscentret tilbyder et forløb, der tilrettelægges individuelt i forhold til dine ønsker, ressourcer og begrænsninger. Hos os får du mulighed for at udfordre dig selv i et trygt læringsmiljø.​

Hensigtsmæssige stemme- og talevaner 

Formålet med indsatsen er at gøre din stemme funktionsdygtig. Afhængigt af stemmeproblematikken kan vi hjælpe med at: 
 
• forebygge operation 
• fjerne stemmeknuder og ødemer 
• genoptræne muskulatur 
• fjerne stemmetræthed, rømmetrang, klumpfornemmelse i halsen og ømhed omkring struben 
• opnå en mere tydelig og klangfuld stemme 
• give tillid til at stemmen fungerer 

Individuel undervisning eller hold 

Undervisningen tilrettelægges individuelt eller i grupper ud fra den enkeltes ønsker, ressourcer og begrænsninger. Der kan vejledes i stemmebrug i arbejdssituationer eller generelt. 

Instruktion i stemmeøvelser 

I undervisningen vil der indgå stemmeøvelser og oftest også krops- og åndedrætsøvelser. Underviserne demonstrerer og vejleder borgerne i at udføre øvelserne hjemme. Således får borgerne et redskab til at optimere stemmens funktion. Underviserne optager stemmeøvelserne på diskette, som borgerne kan tage med hjem som instruktion. 

Redaktør