Talevanskeligheder - tag ordet i din magt

​Har du svært ved at sætte ord på dine tanker? Oplever du udfordringer i forhold til udtale? Hvis du har talevanskeligheder, kan du have gavn af et undervisningsforløb på Kommunikationscentret.

​Talevanskeligheder kan opstå som følge af en skade eller sygdom, der påvirker hjernens sprogområder og/eller taleorganerne. 

Vanskelighederne kan komme til udtryk som afasi (skade/sygdom i hjernen som giver problemer med at udtrykke sine tanker i ord), dysartri (problemer med at udtale ord grundet forstyrrelse af funktionen i taleorganerne), dysfasi (vanskeligheder med at anvende og evt. forstå talt sprog), dysrytmi (stammen/løbsk tale), taleproblemer i forbindelse med neurologiske og progredierende lidelser som eksempelvis ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose), Parkinson, Sclerose, Demens eller på baggrund af indgreb som hoved-hals-operation (HHO), mundhuleoperation og totallaryngectomi (HHC).

På Kommunikationscentret kan du få hjælp til dine talevanskeligheder baseret på dine særlige behov. Det specialiserede tværfaglige team består af logopæder, fysioterapeuter og psykologer, som samarbejder med Kommunikationscentrets andre faglige teams og psykologer samt Regionens hospitaler, neurologer, øre-næse-halslæger mv. Taleteamets ydelser spænder vidt og er altid baseret på en holistisk tilgang, der starter med en logopædisk udredning af dine særlige talevanskeligheder. 

En udredning i taleteamet indeholder:

  • udredningssamtale med dig og/eller pårørende 

  • undersøgelse, testning, funktionsprøver, observationer, m.v. 

  • evt. fysioterapeut- og psykologvurdering

  • beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse i relation til dine vanskeligheder 

  • beskrivelse af kompensationsmuligheder (undervisning, vejledning, hjælpemidler m.v.)

  • rådgivning og vejledning til dig og dine pårørende og evt. andre nøglepersoner i begrænset omfang

  • indstilling til foranstaltning til kommunen

Teamets ydelser omfatter undervisning i stemmebrug i mange variationer, fx ved funktionelle stemmelidelser. Der rådgives om kommunikationshjælpemidler med fokus på reetablering af den svækkede stemme-/talefunktion eller kompensatoriske strategier. Gennem forløbet tilbydes fysioterapeutisk support til det logopædiske og ved behov kan man få tilbud om støttende og afklarende samtaler med en psykolog. 
Redaktør